LAURA PETTERSSON

IPR Administration Specialist

  • +358 10 219 0720
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi
Työtehtäviini kuuluu patentin hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet, yhteydenpito eri patenttivirastoihin sekä kirjeenvaihto asiakkaiden ja ulkomaisten asiamiestoimistojen kanssa. Lisäksi teen toimeksiantoja EP-patenttien voimaansaattamiseksi eri maissa. Vastaan tietokannan ylläpidosta, määräaikojen valvonnasta ja laskutuksesta. Vastuullani on myös vuosimaksuihin liittyviä asioita, kuten vuosimaksujen valvontaa, vuosimaksuilmoituksia ja laskutusta. Olen työskennellyt Espatentilla vuodesta 2015 lähtien.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720 | Fax. +359 9 278 5206
info@espatent.fi

© 2006 - 2023 Espatent