NIKLAS KUHLMANN

IPR Administration Specialist

  • +358 44 200 2633
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Työtehtävissäni pidän huolta patentointiprosessin sujuvuudesta ja säännönmukaisuuksista. Huolehdin määräaikojen noudattamisesta sekä yhteydenpidosta asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja viranomaistahojen suuntaan. Tämän lisäksi vastaan tietokannan ylläpidosta ja laskutuksesta.

Olen Espatentin uusimpia työntekijöitä, aloitin tehtävissäni maaliskuussa 2023.

 

 

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2023 Espatent