KIRSIKKA ETUAHO

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

  • +358 50 593 8684
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi
Keksijöiden tiedot ja tekniikan asiantuntemus ovat hämmästyttäviä. Näiden oivallusten muotoilu patenttikielelle motivoi minua kykyjeni äärirajoille ja hyödyntämään aikanaan Polilla hankittua tieteellistä ajattelua. Tähänastisten toimeksiantojen toimialat ovat kattaneet orgaanisen, epäorgaanisen, teknisen, polymeeri-, fysikaalisen, lääkeaine-, nano-, paperi- ja kliinisen kemian sekä biokemian ja bio- ja geenitekniikan sovellutuksia, eipä mennyt kurssien ahnehtiminen hukkaan! Kymmenen vuotta sitten pidin tässä työssä hienoimpana tekniikan ja lain rajapinnalla tasapainoilua. Edelleen nautin siitä, vaikka yhä suurempaan rooliin ovat päässeet kielenkäytön monet keinot. Miten olla vakuuttava? Miten käyttää parhaiten asiakkaan oikeus tulla kuulluksi? Kuulijana voi olla tuomari, patenttiviraston tutkijainsinööri, asiantuntija, oma tiimi tai lisenssinostaja mielessään ehkä vastakkainen näkemys. Tämän vuorovaikutuksen osapuolet, ihmiset tarpeineen, uskomuksineen, ennakkoluuloineen, huolineen ja intresseineen tekevät työstäni innostavaa joka päivä.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent