Matias Björkman

Eurooppapatenttiasiamies

  • +358 50 583 9252
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Olen valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta pääaineena orgaaninen kemia ja sivuaineena polymeeriteknologia. Olen työskennellyt patenttiasiamiehenä vuodesta 2009 lähtien ennen siirtymistäni Espatentille. Työskentelen pääosin kemian alan keksintöjen patentoinnin parissa. Olen käsitellyt monipuolisesti eri kemian alan keksintöjä, muun muassa paperin valmistukseen, petrokemiaan, polymeeriteknologiaan, nanoteknologiaan, prosessikemiaan ja orgaaniseen kemiaan liittyviä keksintöjä. Teen asiakkailleni myös uutuustutkimuksia sekä toiminnanvapaus- ja patentoitavuusselvityksiä.

Työskentelen asiakaslähtöisesti asiakkaan toiveita kuunnellen ja kunnioittaen. Keksijät ovat oman alansa huippuasiantuntijoita ja hyvä yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää. Asiakkaan etu koko patentointiprosessin elinkaaren ajan on patenttiasiamiestyöni lähtökohta. Tämä motivoi minua työskentelemään jatkuvasti asiakkaan parhaaksi.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent