Matthew Swanson

US-patenttiasiamies

  • +358 50 443 4850
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Kun aloitin patenttien parissa työskentelyn vuonna 2013, minulla oli jo aiemmasta työstäni energia-alalla kokemusta ympäristöstä, jota koskee laillinen sääntely. Patentointi tarjosi kiehtovan uuden näkökulman lakiin, teknologiaan ja näiden kahden yhdistelmään. Mielenkiintoni alaa kohtaa on vain kasvanut työskenneltyäni monenlaisten asiakkaiden ja keksintöjen kanssa.

Purjehtijana olen oppinut seuraamaan ympäristöäni katse tulevaisuudessa ja soveltamaan kokemustani menestyksen saavuttamiseen. Suhtaudun patenttityöhön samalla tavalla – tavoitteenani on ymmärtää laajempi kuva ja tavoitteet parhaiden tulosten saavuttamiseksi kiinnittäen samalla huomiota pieniin yksityiskohtiin. US-patenttiasiamiehenä olen oppinut, että ollakseen vakuuttava ja menestyäkseen tekniseen ja oikeudelliseen asiantuntemukseen on kyettävä yhdistämään kyky laatia ytimekkäitä ja vakuuttavia argumentteja.

Opiskeltuani sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa olen hankkinut laajan osaamispohjan sovellettavaksi monenlaisissa patenttihakemuksissa. Olen työskennellyt muun muassa elektroniikan, ohjelmistojen, lääkinnällisten laitteiden, uusiutuvan energian järjestelmien, sähköverkkojen ja tehoelektroniikan parissa.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent