PATENTIN HAKEMINEN

Uusi innovaatio

Mitä voi patentoida?

 • Onneksi olkoon, olet kehittänyt jotain uutta!
 • Voit hakea patenttia tai muuta suojausta sellaiselle uudelle tuotteelle, laitteelle tai menetelmälle, jota ei ole vielä julkaistu.
 • Ennen tuotannon, jakelun, myynnin tai markkinoinnin aloittamista on mietittävä yrityksesi aineettoman omaisuuden suojaamista. Tämä ns. IPR-strategia on elintärkeä kaikille yrityksille, jotka aikovat kehittää jotakin uutta.

Miksi innovaatiosi pitää suojata?

 • Jos julkistat keksintösi tai innovaatiosi ja viet sen markkinoille ilman suojaa, muuttuu tuotteesi käytännössä vapaaksi riistaksi. Patentoimattoman tai muuten suojaamattoman tuotteen kopioinnin estäminen on erittäin vaikeaa. Pahimmassa tapauksessa menetät keksinnöstäsi saatavissa olevan rahallisen hyödyn.
 • Patentointi tai hyödyllisyysmallilla suojaaminen antavat sinulle kielto-oikeuden. Voit kieltää muilta patentilla tai hyödyllisyysmallilla suojatun keksintösi käytön ja liiketoiminnallisen hyödyntämisen.
 • Suojaamalla innovaatiosi saat vahvemman aseman liiketoimintaasi koskevissa neuvotteluissa.
 • Kaikkein tärkeintä on aloittaa suojaamisprosessi ajoissa. Aloita patentointiprosessi ja siihen liittyvät esiselvitykset mahdollisimman varhain. Tee tämä ennen kuin kerrot innovaatiostasi kenellekään tai teet mitään siihen liittyviä järjestelyjä.

Mitä pitää tehdä?

 • Ota meihin yhteyttä ja sovitaan tapaaminen tilanteesi kartoittamiseksi. Patenttiasiamiehemme tutustuu luottamuksellisesti keksintöösi ja keskustelee kanssasi parhaasta tavasta suojata innovaatiosi. Ensitapaaminen on meillä aina maksuton ja täysin luottamuksellinen.
 • Ennen patenttihakemuksen laatimista voimme tehdä uutuustutkimuksen, jossa tutkitaan, miltä osin innovaatiosi on uusi ja patentoitava.
 • Jos esiselvitysten perusteella patentoinnille ei ole merkittäviä esteitä, laadimme patenttihakemuksen ja toimitamme sen patenttiviranomaisille käsiteltäväksi.
 • Lisäksi voimme tehdä toiminnanvapausselvityksen (freedom to operate), jossa tutkitaan liiketoiminta-alueellasi olemassa olevia muiden patentteja ja patenttihakemuksia ja arvioidaan niihin liittyviä riskejä liiketoimintasi kannalta.

Patentointiprosessi

 • Patentointiprosessi vie aikaa. Hakemuksen tyypillinen virastokäsittely kestää Suomessa 2–3 vuotta, muissa maissa usein pidempään.
 • Suomessa myönnetty patentti on voimassa vain Suomessa. Kansainvälisille markkinoille pyrkiessä pitää siis hakea patenttia useammasta maasta. Hoidamme patentointiprosessin puolestasi kaikissa halutuissa kohdemaissa.
 • Patenttihakemuksen käsittelyn aikana patenttiviranomaiset tekevät teknisen selvityksen hakemuksestasi. Patenttiviranomaisen antamien välipäätösten myötä hakemusta tarvittaessa muutetaan ja tarkennetaan.
 • Kun hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset, patenttiviranomainen myöntää patentin. Patentti astuu voimaan vasta patentin myöntämisen jälkeen.

Yleisimpiä mutkia matkassa

 • Aina ei ole selvää, mitkä kaikki osa-alueet kehitettävässä tuotteessa ovat patentoitavissa. Autamme sinua selvittämään tämän.
 • Tyypillisesti patenttiviranomainen löytää aina syitä patenttihakemuksen hylkäämiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö patenttia olisi mahdollista saada. Patentin suojapiiriä täsmentämällä ja asiantuntevalla argumentoinnilla päästään yleensä yhteisymmärrykseen patenttiviranomaisen kanssa ja patentti myönnetään.
 • Jo jätettyyn patenttihakemukseen ei saa lisätä asiaa, vaan suojapiirin täsmennykset täytyy tehdä hakemuksessa jo esitettyjen asioiden pohjalta. Kokeneet patenttiasiamiehemme laativat sinulle hakemuksen, joka mahdollistaa suojapiriin täsmentämisen virastokäsittelyn aikana.
 • Patentinhakuprosessiin liittyy paljon muodollisia vaatimuksia ja määräaikoja sekä oma-aloitteisesti maksettavia maksuja. Hoidamme kaikki nämä käytännön asiat puolestasi ja pidämme sinut ajan tasalla patentointiprosessin etenemisestä.

Ota yhteyttä – me autamme

 • Patentin hakeminen vaikuttaa helposti ylivoimaisen vaikealta prosessilta. Innovaatiosi suojaaminen voi kuitenkin olla ratkaiseva tekijä tulevaisuutesi kannalta, siksi prosessin aloittamista ei pidä lykätä. Patenttiasiantuntijamme ovat käytettävissäsi auttaakseen sinua matkan varrella.
 • Ota rohkeasti yhteyttä, saat meiltä neuvoja, ohjeita ja lisätietoa patentoinnista. Joko aloitetaan?

Ota yhteyttä
Sanna Kalliola
Eurooppapatenttiasiamies

 • +358 40 845 7265
 • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Aloitustapaaminen

Patentointiprosessi aloitetaan ensitapaamisella. Patenttiasiamiehemme tutustuu luottamuksellisesti keksintöösi ja keskustelee kanssasi parhaasta tavasta suojata innovaatiosi. Käymme myös läpi tekijöitä, jotka tulee huomioida hakemusta laadittaessa.

Tarvittaessa suoritamme uutuustutkimuksen, jossa tutkitaan, miltä osin keksintösi on uusi ja patentoitava. Tutkimuksen avulla keksintösi suojaus osataan kohdistaa oikein. Seuraavaksi laadimme hakemusluonnoksen, jonka täydennämme valmiiksi hakemukseksi kommenttiesi perusteella. Lopullinen hakemus hyväksytetään vielä sinulla ennen hakemuksen jättämistä patenttiviranomaisen tutkittavaksi.

Hakemus on tehtävä huolella, sillä siihen ei voi enää lisätä asiaa myöhemmin vaan mahdolliset muutokset on tehtävä hakemukseen kirjoitetun materiaalin puitteissa. Keksinnön teknisen kuvauksen ja patenttihakemuksen laadintaan sekä tarvittaviin täydennyksiin on hyvä varata noin 1–2 kuukautta aikaa, ellei ole erityistä syytä kiirehtiä patenttihakemuksen saattamista vireille. Joka tapauksessa patenttihakemus on jätettävä patenttiviranomaisen tutkittavaksi ennen keksinnön julkaisemista.

Hakemus virastoon

Virastokäsittelyn aikana patenttiviranomainen tutkii, täyttääkö patenttihakemus sille asetetut muodolliset ja sisällölliset vaatimukset. Patenttiviranomainen antaa välipäätöksen, jossa on esitetty viranomaisen näkemys keksinnön patentoitavuudesta.

Välipäätökseen tulee vastata määräajassa. Keskustelemme kanssasi etenemisvaihtoehdoista, mahdollisista hakemuksen täsmennyksistä ja laadimme vastauksen välipäätökseen ohjeittesi mukaisesti.

Viranomainen saattaa antaa useita välipäätöksiä ennen lopullisen päätöksensä antamista. Virastokäsittelyn pituus vaihtelee maittain ja tapauskohtaisesti. Yleensä patenttihakemuksen virastokäsittely kestää noin 2–5 vuotta. Mitä paremmin patenttihakemus on laadittu, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on menestyä virastokäsittelyssä.

Jos patenttisuojaa halutaan laajentaa muihin maihin, tämä on tehtävä 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättöpäivästä. Yleensä patenttiviranomaisen ensimmäinen välipäätös antaa arvokasta tietoa muiden maiden hakemuksia koskevan päätöksenteon tueksi. Autamme sinua tilannearvion tekemisessä ja annamme lisätietoa eri vaihtoehdoista.

Ohjeittesi mukaisesti hoidamme patentointiprosessin kaikissa halutuissa kohdemaissa maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kautta.

Patentti myönnetään

Kun hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset, patenttiviranomainen myöntää patentin.

Patentti on voimassa patentin myöntämisestä lähtien ja se voidaan pitää voimassa 20 vuotta hakemuksen jättöpäivästä. Kunkin maan patenttiviranomaiselle maksetaan vuosittain ylläpitomaksu patentin pitämiseksi voimassa. Joissakin maissa ylläpitomaksuja pitää maksaa jo hakemusvaiheessa. Ylläpitomaksut hoituvat helpoiten vuosimaksupalvelumme kautta, jolloin huolehdimme ylläpitomaksujen maksamisesta ajallaan puolestasi.

Patentinhaltijalla on patentin voimassaoloaikana oikeus kieltää muilta patentilla suojatun keksinnön ammattimainen käyttö kyseisessä maassa. Oikeuksien valvonta on patentinhaltijan omalla vastuulla. Autamme sinua patenttisi oikeuksien valvomisessa ja puolustamisessa.

Patentin voimassaolo päättyy

Ota yhteyttä
Sanna Kalliola
Eurooppapatenttiasiamies

 • +358 40 845 7265
 • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent