SIRPA NUMMELA-LARKIN

IPR Administration Specialist

  • +358 10 219 0720
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi
Työtehtäviini kuuluu patentin hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet, yhteydenpito eri patenttivirastoihin sekä kirjeenvaihto asiakkaiden ja ulkomaisten asiamiestoimistojen kanssa. Lisäksi teen toimeksiantoja EP-patenttien voimaansaattamiseksi eri maissa. Vastaan tietokannan ylläpidosta, määräaikojen valvonnasta ja laskutuksesta. Olen työskennellyt Espatentilla vuodesta 2014 lähtien.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720 | Fax. +359 9 278 5206
info@espatent.fi

© 2006 - 2023 Espatent