Susanna Nieminen

IPR Administration Specialist

  • +358 50 585 4275
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Aloitin työskentelyn Espatentilla syyskuussa 2023. Työtehtäviini kuuluvat patentin hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet, yhteydenpito eri patenttivirastoihin sekä kirjeenvaihto asiakkaiden ja ulkomaisten asiamiestoimistojen kanssa. Lisäksi teen toimeksiantoja EP-patenttien voimaansaattamiseksi eri maissa, ja huolehdin tietokannan ylläpidosta, määräaikojen valvonnasta sekä laskutuksesta.

 

 

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent