TANJA MICHELSSON

IPR Administration Specialist

  • +358 10 219 0720
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Työtehtäviini kuuluvat patentin hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet, yhteydenpito eri patenttivirastoihin sekä kirjeenvaihto asiakkaiden ja ulkomaisten asiamiestoimistojen kanssa. Lisäksi teen toimeksiantoja EP-patenttien voimaansaattamiseksi eri maissa. Vastaan myös tietokannan ylläpidosta, määräaikojen valvonnasta ja laskutuksesta. Minulla on usean vuoden työkokemus IPR-alalta ja Espatentilla olen työskennellyt vuodesta 2007 lähtien.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent