TUOMO TIMONEN

Eurooppapatenttiasiamies

  • +358 50 343 2919
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Olen valmistunut diplomi-insinööriksi pääaineenani mittaustekniikka, mikä antaa hyvän pohjan useiden eri tekniikan alojen patenttihakemusten käsittelyyn. Työtehtäväni ovatkin muodostuneet hyvin monipuolisiksi. Pääsääntöisesti hoidan ohjelmistoihin, mittauksiin, automaatioon, mobiilipalveluihin, optiikkaan, sähkötekniikkaan, mekaniikkaan ja teollisuusprosesseihin liittyviä keksintöjä.

Patenttialalle harvoin päädytään täysin suunnitelmallisesti, ja minunkin tieni vei 2003 yliopistotutkijasta sattuman kautta Euroopan Patenttivirastolle Müncheniin tutkijainsinööriksi. Patenttien maailma vei välittömästi mukanaan; onhan tekniikan ja lain yhdistelmä monella tapaa vastustamaton. Siirryin virastolta patenttiasiamiespuolelle 2012 ja olen siitä asti työskennellyt asiamiehenä niin asiamiestoimistossa kuin teollisuudessakin.

Patenttiasiamiehen työn mielenkiintoisin – ja usein myös tärkein – osa-alue on mielestäni asiakkaan patenttien puolustaminen ja hyödyntäminen. Väite- ja valituskäsittelyt, sopimusneuvottelut sekä oikeudenkäynnit vaativat vakuuttavaa kirjallista ja suullista argumentaatiota, jolla saavutetaan asiakkaan edun mukainen lopputulos. Kattava kokemukseni erilaisista riita- ja sopimustilanteista on näissä eduksi.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent