EMMI PUUJALKA

Patenttiasiamies

  • +358 45 787 40909
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Toimin pääsääntöisesti kemian ja bioteknologian alan keksintöjen patentoinnin parissa ja tuen asiakkaitamme patenttihakemusprosesseissa sekä suoritan myös uutuustutkimuksia.

Aiempi ammatillinen taustani on molekyylibiologian ja biolääketieteellisen tutkimuksen alalta. Ennen patenttialalla työskentelyä olen mm. suorittanut tohtorin opinnot verisuonibiologian ja onkologian erikoistumisalalta Wienin lääketieteellisestä yliopistosta. Kaiken kaikkiaan työskentelin yli kymmenen vuoden ajan tutkimushankkeissa ympäri Eurooppaa, ja sain osallistua monipuolisesti terapeuttisten molekyylien tutkimus- ja kehitystyöhön verisuonitautien hoidossa, solun signalointireittien modifioinnissa ja immunologisten sairauksien terapeuttisten hoitojen kartoituksessa. Tämän lisäksi olen myös kartuttanut työkokemustani in vitro -diagnostiikan regulatiivisessa työssä, kantasolututkimuksessa ja proteomiikassa.

Akateemisesta taustastani johtuen on hienoa, että saan laajentaa ammattitaitoani nyt alalla, joka tarkastelee eri näkökulmasta samankaltaisia innovaatioita, joiden parissa työskentelin aiemman työurani ajan, sekä yhdistää liiketoiminnan ja tieteen erinomaisesti yhteen. Olen iloinen voidessani hyödyntää aiempaa asiantuntemustani patentti-insinöörin työssäni ja nautin siitä, että löydän haasteita päivittäisessä työssäni ja voin asiantuntemuksellani auttaa asiakkaitamme.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent