JANINA HAKANPÄÄ

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

  • +358 50 4949 833
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Työskentelen pääasiassa kemian alan keksintöjen ja patenttien parissa. Hoidan monipuolisesti erilaisia toimeksiantoja, kuten uutuustutkimuksia, uusien hakemusten laatimista, virastokäsittelyjä, kilpailijaseurantaa, muistutuksia ja väitteitä.

Yliopisto-opinnoissani erikoistuin fysikaaliseen kemiaan ja sähkökemiaan. Lisäksi suoritin laajan sivuainekokonaisuuden farmasian tiedekunnassa perehtyen lääkkeenantoon ja formulointiin. Ennen Espatentille siirtymistäni 2016 olen työskennellyt monipuolisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa, sekä lääketeollisuudessa että akatemiassa. Olen tutkinut mm. polttokennoja, polymeerimateriaaleja sekä polymeeripohjaisia lääkkeenantojärjestelmiä.

Asiamiestyössä minua kiehtoo analyyttinen ja yksityiskohtiin pureutuva työ tekniikan ja lain rajapinnassa. Palkitsevinta on kuitenkin sujuva yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä asiakkaan tarpeita ja liiketoimintaa parhaiten tukevan ratkaisun löytäminen.

 

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent