jonna jyrämä

Patenttiasiamies

  • +358 10 219 0720
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Aloitin Espatentilla kesäharjoittelijana keväällä 2021 ja jatkan täydentävien opintojeni ohella Espatentilla työskentelyä patenttiasiamieskoulutettavana. Toimin monipuolisesti kaikilla Espatentin teknologia-alueilla, kuitenkin painottuen kemian ja kemian laitetekniikan keksintöjen patentointiin.

Valmistuin kesällä 2021 kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Pääaineenani oli kuitu- ja polymeeritekniikka, mutta olen opintojeni aikana perehtynyt laajalti myös muihin kemian haaroihin, kuten nanoteknologiaan, paperinvalmistukseen, prosessitekniikkaan ja materiaalitekniikkaan.

Patenttialassa minua vetää puoleensa mahdollisuus työskennellä tekniikan ja lain rajapinnassa asiakaslähtöisesti. Minua kiehtoo alalla tarkka, analyyttinen ja yksityiskohtainen työskentely, jossa tekniikan alan laaja ymmärrys yhdistyy vakuuttavaan kielelliseen tuottamiseen.  

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent