JUKKA TASKINEN

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

  • +358 50 351 0232
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Työskentelen pääasiassa kemian alan keksintöjen patentoinnin parissa, mukaan lukien bioteknologia ja life science. Teen lisäksi toiminnanvapausselvityksiä, lausuntoja ja uutuustutkimuksia, ja toimin teknisenä avustajana oikeudenkäynneissä. Käsittelen mm. prosessikemiaan, nanoteknologiaan, terapeuttisiin ja diagnostisiin menetelmiin, farmaseuttisiin aineisiin, ravintoaineisiin ja biomateriaaleihin liittyviä keksintöjä. Asiakkainani on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tutkimuslaitoksia, start-up-yrityksiä ja yksittäisiä keksijöitä.

Aloitin patenttiasiamiesurani vuonna 2010 ja vuodesta 2013 olen työskennellyt Espatentissa. Ennen tätä olin neljä vuotta tutkijainsinöörinä Patentti- ja rekisterihallituksessa, jossa käsittelin kemian ja bioteknologian patenttihakemuksia. Ennen patenttialalle siirtymistäni toimin tutkijana ja suoritin FT-tutkinnon 2010 biokemian alalla.

Tutkijataustani auttaa minua ymmärtämään tekniikan ja etenkin kemian kehitystyön kaaren. Useat asiakkaani jättävät uudesta teknologiasta patenttihakemuksia hyvin aikaisessa vaiheessa, jolloin vahvan patenttisuojan saamiseksi on tärkeää, että myös tuleva kehitystyö huomioidaan jo ensimmäisen patenttihakemuksen kohdalla. Pidän tärkeänä, että koko patentointiprosessin ajan asiakkaallani on päätöksentekoon tarvittava tieto, jotta saatavilla olevaa patenttisuojaa voidaan verrata liiketoiminnan tarpeisiin.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent