SAMPSA SÖDERHOLM

Eurooppapatenttiasiamies, perustajaosakas

  • +358 40 728 7840
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi
Keksinnön polku ideasta patentiksi on pitkä ja haastava. Vielä haastavampaa on saatujen suojaoikeuksien menestyksellinen hyödyntäminen. Samoista lähtökohdista voi päästä moniin eri lopputuloksiin. Tarkkuuden ja asioiden oikein ymmärtämisen lisäksi usein ratkaisevaa on tapa, jolla asiat esitetään.

Suurinta mielihyvää työssä minulle tuottaa onnistuminen asiakkaalle tärkeässä asiassa. Viisitoistavuotiseen työhistoriaani patenttiasiamiehenä on mahtunut toinen toistaan upeampia kokemuksia, joissa on taisteltu tiukoissa paikoissa, mutta selvitty aina voittajina.

Tähänastiset toimeksiantoni ovat koskeneet mm. tietoliikennetekniikkaa, nanotekniikkaa, vedenpuhdistusta, ilmanvaihtokoneita, voimalaitoksia, kemian laitetekniikkaa, paperi- ja selluteollisuutta, kumiteollisuutta, epäorgaanisen kemian menetelmiä, maataloutta ja mekaanisia koneita.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent