SANNA KALLIOLA

Eurooppapatenttiasiamies, toimitusjohtaja, perustajaosakas

  • +358 40 845 7265
  • etunimi.sukunimi@espatent.fi

Olen yksi Espatentin perustajista ja toimin nykyisin yrityksen toimitusjohtajana. Pääosan työajastani teen kuitenkin edelleen patenttiasiamiehen töitä.

Patenttiasiamiesurani alussa 1999 en tiennyt vielä, mitä kaikkea ammatti pitääkään sisällään, mutta oli erittäin kiehtovaa tutustua sen tarjoamaan yhdistelmään teknisiä piirteitä, lakipykäliä ja liiketoiminnan vaatimuksia. Tämä on edelleen se asia, joka tekee patenttiasiamiehen työstä kiehtovan. On mielenkiintoista hankkia ensin ymmärrys käsillä olevan asian teknisistä piirteistä ja sovittaa ne sitten soveltuvaan lain mukaiseen kontekstiin huomioiden koko ajan liiketoiminnan tarpeet, käsillä olevan IPR:n perimmäisen tarkoituksen.

Työssäni olen tekemisissä tietoliikenteeseen, ohjelmistoihin, elektroniikkaan, mobiilipalveluihin, optiikkaan ja mekaniikkaan liittyvien keksintöjen kanssa. Olen päässyt hyödyntämään työssäni useita elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja RF-tekniikan opintoihini sisältyneitä asioita. Tekniikan alojen laaja kirjo tekee tästä työstä entistäkin kiinnostavamman.

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent