Mikä välipäätös?

Patenttihakemus saatiin virastoon ja huokaistiin helpotuksesta. Tai odotettiin jännityksellä. Nyt se saatiin, välipäätös. Eli mikä?

Välipäätös on patenttiviraston tutkijan antama ei-sitova lausuma siitä, onko patenttihakemus kunnossa. Erityisesti lausuma arvioi olisiko keksinnöllä patentoitiin riittävä ero tunnettuun tekniikan tasoon nähden. Tätä varten tutkija hakee ja listaa viitejulkaisut, jotka myös liitetään välipäätökseen. Tyypillisesti ensimmäisessä välipäätöksessä keksintöä ei vielä pidetä patentoitavana.

Nimensä mukaisesti välipäätös ei ole lopullinen päätös, vaan senhetkiseen käsitykseen ja hakemuksen muotoon perustuva tutkijan kannanotto. Tutkija perustelee mistä syistä johtuen patenttia ei vielä pitäisi myöntää, eli miksi hakemus on hänestä puutteellinen.

Miten välipäätökseen reagoidaan?

Vastataan määräpäivään mennessä ja käsitellään kaikki tutkijan vaatimat toimenpiteet, jotka tutkija on välipäätökseen kirjoittanut. Espatentin asiakkaiden välipäätökset vastaanotetaan sähköisesti ja raportoidaan hakijalle hänelle sopivalla tavalla. Espatentin asiamiehet myös tarkistavat välipäätöksen pääkohdat ja ohjaavat välipäätöksen käsittelyprosessia.

Huomautettu puutteellisuus korjataan tekemällä sopiva vastine. Jos tutkija tulee tyytyväiseksi, hakemukselle annetaan hyväksyvä välipäätös ja aikanaan patentti. Jo hyväksyvä välipäätös tai edes joidenkin patenttivaatimusten osalta myönteinen välipäätös mahdollistaan sen, että hakija voi saada nopeutetun käsittelyn ulkomailla vastaaville patenttivaatimuksille (PPH).

Puutteellisuus tarkemmin ottaen tarkoittaa sitä, etteivät tutkijan mielestä jotkin osat hakemuksesta täytä säädösten edellytyksiä. Tällaiset huomautukset ovat tavallisia eivätkä ne aina edes edellytä patenttihakemuksen muuttamista. Esimerkiksi tutkija on saattanut ymmärtää vaillinaisesti osan patenttihakemuksen tai viitejulkaisun merkityksestä. Tässä tapauksessa riittää hyvin perusteltu vastine, jossa tekstillä ja vaikka kuvilla osoitetaan miksi välipäätöksen väittämät puutteet eivät olleetkaan todellisia. Toisinaan tutkija on osittain väärässä, muttei niin paljon, että pelkkä argumentointi riittäisi. Saattaapa tutkija olla myös täysin oikeassa. Hakemusta voidaan silloin muuttaa niin, että puutteet poistuvat. Yleensä tässäkin tapauksessa tarvitaan myös perustelua, ellei korjaus ole sellainen, jonka tutkija on jo välipäätöksessä riittäväksi todennut, tai ellei korjaus selvästi ratkaise välipäätöksessä esitettyä puutteellisuutta. Hakemuksen muuttamisessa vaaditaan erityistä osaamista: yhtäältä ei pidä liikaa kaventaa suojapiiriä eikä ottaa turhia riskejä, toisaalta käsittely pitäisi saada etenemään.

Miten välipäätös sijoittuu patenttiprosessiin?

Patenttivirastossa patenttihakemus tutkitaan ensin muodollisuuksien osalta ja sitten sisältönsä puolesta. Jos muodollisuuksissa on huomautettavaa, virasto antaa muodollisen välipäätöksen. Sisältöä arvioivaa välipäätöstä sanotaan myös tekniseksi välipäätökseksi, vertaahan se patenttihakemuksen tekniikkaa siihen, mitä tunnettiin ennestään (tekniikan taso).

Ensimmäinen tekninen välipäätös saadaan PRH:sta muutaman kuukauden kuluttua patenttihakemuksen tekemisestä. Vastineen tekemiseen on aikaa neljä kuukautta, pyynnöstä ensimmäiseen välipäätökseen saa kahden kuukauden lisäajan. Ensimmäisen vastineen tekemisen kanssa samaan aikaan on yleensä arvioitavana mahdollinen patentointi ulkomailla etuoikeutta eli prioriteettia käyttäen ennen 12 kk etuoikeuskauden päättymistä. 18 kk ikäisenä patenttihakemus tulee julkiseksi. Samalla käsittelyhistoria ml. välipäätökset ja niiden vastineet tulevat luettavaksi PRH:n Patinfosta.

Hyväksyvä välipäätös nimensä mukaisesti kertoo, että patenttihakemus on tutkijan mielestä hyväksyttävissä. Yleensä tässä kohtaa toimitetaan patenttivaatimusten käännös toiselle kotimaiselle kielelle tai suomeksi, jos käsittely oli englanniksi. Hyväksyvän välipäätöksen yhteydessä tutkija saattaa myös lukea koko hakemuksen läpi ja huomauttaa vielä joistain muodollisuuksista. Hakijan on tehtävä pyydetyt korjaukset tai perusteltava miksei niitä pitäisi tehdä. Jos ja kun tutkija on tyytyväinen, saadaan patenttilain 19 § mukainen ilmoitus patenttihakemuksen hyväksyttävyydestä ja hakijan maksettavaksi tulee julkaisumaksu. Tämän ilmoituksen antaminen katkaisee myös mahdollisuuden tehdä jaettu hakemus. 

Lopulta PRH myöntää patentin. Jos paperista patenttikirjaa on pyydetty, postinkantaja kuljettaa hienon paperikappaleen patentista. Muuten todiste onnistuneesta patentinhakuprosessista saapuu vain sähköisenä.

Entä ulkomailla?

Vastaava käytäntö on muuten muissakin kansallisissa patenttivirastoissa sekä Euroopan patenttivirastossa (EPO), poikkeuksena USA, jossa pelkästään US-patenttia hakeva voi halutessaan pitää käsittelyn salaisena kunnes patentti myönnetään. Julkaisun osalta kuukaudet lasketaan ensimmäisestä hakemuspäivästä: jos hakemuksessa oli pyydetty etuoikeutta, laskenta alkaa etuoikeushakemuksen hakemuspäivästä eli etuoikeuspäivästä. Niin EPO:ssa kuin USA:ssakin annetaan yleensä ensin yksi tai useampi tekninen välipäätös ennen hyväksyvää välipäätöstä. Näissä virastoissa tosin patentin julkaisumaksu tulee maksettavaksi hyväksyvän välipäätöksen kohdalla ja jaettujen hakemusten tekemisen määräaika on yksinkertaisesti ennen myöntöpäivää. EPO:n ja USA:n hakemusprosessiin kuuluu myös omat erityisyytensä, joista neuvomme asiakkaitamme hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

PCT-hakemuksen eli kansainvälisen patenttihakemuksen osalta prosessi on hyvin erilainen. Myös PCT-hakemus julkaistaan 18 kk kohdalla etuoikeus- tai hakemuspäivästä, mutta hakemuksen lisäksi julkaistaan yleensä vain tutkijan mielipide. Hakijan vastaus tulee saataville vasta vuotta myöhemmin. PCT-hakemus ei myöskään johda patenttiin vaan ei-sitovaan mielipiteeseen (IPRP tai IPER). PCT-hakemuksen käsittely on melko monimutkainen ja voi sisältää useita lyhyehköjä määräaikoja, mutta neuvomme asiakkaitamme hakemuksen käsittelyn yhteydessä aina käsillä olevasta vaiheesta.

Mitä välipäätöksestä pitäisi muistaa?

  1. Useimmiten patentti saadaan sopivasti perustelemalla ja/tai muuttamalla hakemusta, vaikka ensimmäinen välipäätös näyttäisi hankalalta.
  2. Ensimmäinen välipäätös saadaan ainakin Suomesta ennen etuoikeusvuoden päättymistä ja välipäätöksestä on hyötyä ulkomaisen suojauksen harkitsemisessa.
  3. Ulkomailla on omat koukeronsa, Espatent tuntee ne ja opastaa hakijaa aina tilanteen mukaisesti.
Samu Lamberg

Samu Lamberg

Eurooppapatenttiasiamies

+358 40 772 0899

etunimi.sukunimi@espatent.fi

ARTIKKELIT

EUT kuuleminen

EUT kuuleminen

Poikkeuksellisen lumisena naistenpäivänä 8.3. olin seuraamassa Euroopan unionin tuomioistuimen suullista kuulemista patentin lisäsuojatodistusta koskevissa asioissa C-119/22 (FI) ja C149/22 (IE)....

lue lisää
2021- Suuri rekryvuosi

2021- Suuri rekryvuosi

Vuosi 2021 näyttäytyi Espatentin toiminnassa työntäyteisenä ja erityisen rekrytointipainotteisena meidän kokoiselle organisaatiolle. Tällä hetkellä meitä on yhteensä 16 ja 4 meistä on aloittanut...

lue lisää

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent