Viisi vuotta patenttialalla – Janinan vinkit alaa harkitsevalle

Patenttiasiamiehen ura on harvoin nuorelle ammattilaiselle tietoinen uravalinta. Ei ollut myöskään Janina Hakanpäälle, syksyllä 2016 Espatentilla aloittaneelle kemian tekniikan diplomi-insinöörille.

Kiinnostuksen ensikipinä patenttialasta syttyi Janinalle, kun hän työskennellessään lääkealan yrityksessä Ranskassa vuoden 2016 alussa osallistui henkilökunnalle järjestettyyn IPR-koulutukseen. Koulutuksen luennoitsijana ollut paikallinen patenttiasiamies teki vaikutuksen – niin syvän, että Janina kiinnostui hänen tekemästään työstä.

”Muistin, että Aalto Yliopiston yhdistystoiminnan kautta minulla on tuttuja, jotka työskentelevät patenttialalla. Laitoin heille viestiä, haluaisivatko he jutella kanssani – kertoa alasta ja vastata muutamiin mielessäni olleisiin kysymyksiin”, Janina kertoo.

Puoli vuotta tuosta ja Janina aloitti meillä kouluttautuakseen patenttiasiamieheksi. Palaset olivat loksahdelleet suotuisasti kohdalleen.

Mikä patenttiasiamiehen työssä sitten kiinnosti?

Janinalla ei ollut erityisiä ennakkokäsityksiä alasta. Lisää kuultuaan hänen kiinnostustansa kasvatti ajatus lainsäädännön ja tekniikan yhdistymisestä patenttiasiamiehen työssä sekä mahdollisuus päästä käyttämään ja kehittämään argumentointitaitoja. Työtä tehdään myös lähempänä asiakasta kuin hänen silloisessa työssään kaupallisessa lääkekehityksessä.

”Voi ehkä kuulostaa hassulta mutta verrattuna lääkekehitykseen, joka on helposti 10 vuoden projekti, patenttialan nopeatempoisuus kiinnosti. Toki patentin hakeminen on vuosien pitkäjänteistä työskentelyä mutta työssä on yksittäisiä määrämittaisia ja limittäisiä tehtäviä, joilla on usein ulkoinen määräpäivä, jota on noudatettava”, Janina vertailee toimialoja.

Patenttialassa kiehtoi myös työskentely itsenäisessä asiantuntijaroolissa. Vaikka työtä toki tehdään yhdessä kollegoiden ja asiakkaan kanssa.

Erilaisiin tehtäviin kannattaa tarttua rohkeasti

”Oma kokemukseni Espatentilla on ollut, että meillä nuoria osaajia otetaan rohkeasti mukaan tehtäviin, jotka ovat perinteisesti kokeneiden patenttiasiamiesten työtehtäviä. Onkin tärkeää, että pääsin heti alusta lähtien rakentamaan omaa näkemystä ja patenttiasiamiehen identiteettiä.”

”Heti ensimmäisenä syksynä pääsin mukaan avustamaan kokeneempaa kollegaani patenttiriidassa. Olin myös mukana Markkinaoikeuden pääkäsittelyssä avustavassa roolissa”, Janina kertoo.

Tyypillisiä alalle juuri tulleen työtehtäviä Janinalla ovat olleet vaatimuskäännösten ja vastineiden tekeminen eri virastoista tulleisiin välipäätöksiin muiden patenttiasiamiesten ohjauksessa. Patenttihakemuksia on kirjoitettu yhdessä kokeneempien kollegoiden kanssa, minkä lisäksi uutuustutkimukset ja patentoitavuusselvitykset työkavereiden ohjauksessa ovat tarjonneet Janinalle luontevan tavan oppia tekemällä.

”Olen saanut juuri sopivasti tukea ja sparrausta kollegoiltani. Itsenäisyys työskentelyssä on lisääntynyt jatkuvasti kokemukseni karttuessa. Alussa ensisijaisena asiakaskontaktina ja toimeksiannosta vastaavana toimi aina kokeneempi kollega. Nykyään minulla on omia toimeksiantoja ja tapaan asiakkaita itsenäisesti. Saan edelleen työkavereilta apua ja näkemyksiä, mutta usein ratkaisen itse, mikä on tilanteeseen sopivin toimintatapa”, Janina kertoo.

Tällä hetkellä Janinan työviikkoon sisältyy esimerkiksi asiakkailta tulleisiin materiaaleihin tutustumista, hakemusluonnoksen kirjoittamista, keskustelua keksijöiden kanssa ja sisäisiä kokouksia, keskustelua sekä työn koordinointia työkavereiden kesken. Osa viikosta kuluu hakemusluonnosten muokkauksiin asiakkaiden kommenttien ja lisämateriaalien perusteella sekä välipäätösvastineiden laadintaan. ”Yleensä työn alla on eri vaiheissa yksi tai useampi hakemus ja välipäätöstyötä teen lähes viikottain. Koska eri toimeksiannoissa substanssi ja miettimistä vaativat asiat vaihtelevat, työviikot eivät kuitenkaan ole toistensa kaltaisia.”, Janina toteaa.

Viisi vuotta alalla – mitkä ovat havaintoni?

”Huomasin nopeasti, että asiat voi tehdä eri tavoilla hyvin”, Janina toteaa heti alkuun. ”Työ vaatii tarkkuutta ja siinä on tiettyjä formaaleja elementtejä ja alalla vakiintuneita tulkintoja, mutta oma ajattelu ja valitsemasi kulma, jolla asioita lähestyt, antaa sijaa omalle näkemyksellesi ja asiantuntijuudellesi. Tämä oli vapauttava havainto ja antoi minulle rohkeutta rakentaa omaa näkemystä ja ammatti-identiteettiä”, Janina kertoo.

”Minua innostaa yhä se, miten tämä työ haastaa minua päivittäin. Päivittäinen asioiden pohtiminen eri näkökulmista, ja miten esitän argumentit vakuuttavasti, on kiehtovaa. Myös jatkuvasti kehittyvä teknologia ja lainsäädäntö pitävät minut hereillä”, Janina sanoo.

Vaikka Janinan työskentely patenttiasiamiehenä on itsenäistä, se on myös yhdessä työkavereiden ja asiakkaiden kanssa työskentelyä. ”Tässä työssä hyvistä vuorovaikutustaidoista on etua. Eri tahoilla – niin asiakkaalla, virastoissa kuin omalla toimistolla – vastapuolena on toistaiseksi aina ihminen”, Janina kiteyttää.

Mitä jos olet kiinnostunut patenttiasiamiehen työstä?

Patenttiasiamiehen työssä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi siihen, että työ tuntuu mielekkäältä ja itselle sopivalta. ”Näitä seuraavia kysymyksiä pohtimalla voit saada paremman käsityksen siitä, voisiko patenttiasiamiehen ura olla sinulle sopiva”, Janina vinkkaa.

  1. Taidanko itsenäisen työskentelyn, osaan johtaa omaa työtäni ja onnistua aikataulupaineessa?
  2. Tykkäänkö kirjoittamisesta ja onko lukeminen minulle mieluista?
  3. Jos olen epävarma jostain, uskallanko kysyä ja varmistaa, että ymmärrän asian?
  4. Sopiiko minulle pitkäjänteisyyttä vaativa työ, jossa maali ei ole heti nurkan takana?
  5. Olenko valmis oppimaan jatkuvasti uutta – ainakin lainsäädännöstä ja teknologian saralta?
  6. Olenko valmis opiskelemaan työn ohella suorittaakseni suomalaisen patenttiasiamiestutkinnon ja eurooppapatenttiasiamiestutkinnon?

Jos sinulla on mielessäsi kysymyksiä alastamme tai työskentelystä patenttiasiamiehenä, voit laittaa sähköpostia Janinalle. Hän vastaa mielellään kysymyksiisi tai kertoo lisää uransa alkuvaiheen kokemuksistaan.

Janina Hakanpää

Janina Hakanpää

Patenttiasiamies

+358 50 494 9833

etunimi.sukunimi@espatent.fi

Sanna Kalliola

Sanna Kalliola

Eurooppapatenttiasiamies

+358 40 845 7265

etunimi.sukunimi@espatent.fi

ARTIKKELIT

EUT kuuleminen

EUT kuuleminen

Poikkeuksellisen lumisena naistenpäivänä 8.3. olin seuraamassa Euroopan unionin tuomioistuimen suullista kuulemista patentin lisäsuojatodistusta koskevissa asioissa C-119/22 (FI) ja C149/22 (IE)....

lue lisää
2021- Suuri rekryvuosi

2021- Suuri rekryvuosi

Vuosi 2021 näyttäytyi Espatentin toiminnassa työntäyteisenä ja erityisen rekrytointipainotteisena meidän kokoiselle organisaatiolle. Tällä hetkellä meitä on yhteensä 16 ja 4 meistä on aloittanut...

lue lisää

Espatent Oy
Kaivokatu 10 D, 00100 HELSINKI
Puh. +358 10 219 0720
info@espatent.fi

© 2006 - 2024 Espatent